top of page
ניר יגר דאן 6.jpeg

יו"ר ומאמן ראשי - ניר יגר דאן 6 JKS

דוג'ו ערמונים

כתובת: הכבאים 25 רמת גן

טלפון: 0533453271

ימי פעילות ב'+ ה'

 

16:15 קבוצת ילדים. ב' - ד'

17:15 קבוצת האפרוחים גן-א' 

18:00 ילדים ונוער מתקדמים ה'-ח'

bottom of page